JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…

 

W maju 2003 roku powołaliśmy do życia Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Swarzędzu. Celem powstania organizacji było skonsolidowanie działań byłych swarzędzkich harcerzy z drużyn proobronnych. W gronie założycieli znaleźli się przedstawiciele 20 SDH „COMMANDO” im.1 Samodzielnej Kompanii Komandosów, 15 SDH „DESANT” im. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz 6 SDHS „TAURUS” im. Cichociemnych.

Od momentu powstania klubu zaczęliśmy szkolenie wzorowane na tych, jakie realizują elitarne formacje specjalne wojska i policji. Przez ostatnie siedem lat struktura klubu uległa znacznej zmianie. Jedną z przyczyn była emigracja zarobkowa rzeszy rodaków, która nie ominęła członków Klubu. Nasza działalność od wielu lat stawała się obiektem zainteresowania i sympatii środowisk zarówno w kraju jak i zagranicą. Tym sposobem z małego lokalnego klubu staliśmy się organizacją międzynarodową. Swoich członków i sympatyków posiadamy w kilku krajach Europy oraz w różnych regionach naszego kraju. W związku z tak znaczną zmianą struktury klubu, nasza działalność również się zmieniła. Nie ma już cotygodniowych zebrań i zajęć szkoleniowych, a platformą dyskusyjną jest dziś klubowe forum internetowe. Ponadto posiadamy własną stronę w sieci www.commando.swarzedz.net.pl, na której informujemy o naszej działalności. Członkowie tak rozległej organizacji szkolą się sami, a ćwiczenia zgrywające odbywają się podczas spotkań całości Klubu na różnego rodzaju uroczystościach i zlotach.

Od samego początku duży nacisk kładliśmy zarówno na wyszkolenie fizyczne, jak i na patriotyzm oraz szacunek dla munduru Żołnierza Polskiego. Tę część naszej działalności postanowiliśmy realizować zakładając przy Klubie Grupę Rekonstrukcji Historycznej 1 Samodzielnej Kompanii Commando. W 2008 roku powstała przy niej sekcja 316 Kompanii Transportowej, a w roku 2009 Junacka Szkoła Kadetów. Za dotychczasową działalność zostaliśmy odznaczeni Złotym Medalem 40-lecia 62 Kompanii Specjalnej Commando oraz Medalem „Pro Memoria” przez UDSKiOR.

 

TRADYCJE COMMANDO

 

Zapoczątkowane w harcerstwie działania kontynuujemy do dziś. Tradycje to przede wszystkim kontakty z nielicznymi żyjącymi kombatantami. Regularnie odwiedzamy p. Józefa Fibicha, byłego żołnierza 2 Zmotoryzowanego Baonu Komandosów.

Staramy się godnie reprezentować żołnierzy ppłk. Władysława Smrokowskiego poprzez udział w szeregu uroczystości patriotycznych szczebla centralnego. Do głównych przedsięwzięć zaliczyć należy obchody Narodowego Dnia Niepodległości oraz Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Wspieramy swoją obecnością Wojsko Polskie podczas świąt i uroczystości. Byliśmy między innymi w Dowództwie Wojsk Specjalnych, 1 Pułku Specjalnym Komandosów, 1 Batalionie Szturmowym w Dziwnowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu oraz dorocznie bierzemy udział w spotkaniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu. Wspieraliśmy również merytorycznie Dowództwo Wojsk Specjalnych podczas wprowadzania nowego wzoru beretu oraz Jarosława Rybaka przy pracach nad książką COMMANDO.PL.

 

SZKOLENIE
 

Regularnie staramy się podnosić nasze umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego oraz podnosić tężyznę fizyczną tak, aby poczuć na sobie to, co czuli żołnierze 1SKC podczas swej służby. Stąd regularnie bierzemy udział w treningach i zawodach strzeleckich, w biegach terenowych, w tym w Biegu Katorżnika organizowanym przez WKB Meta Lubliniec przy 1 PSK.

Ponadto organizujemy szkolenia survivalowe, szkolenia z taktyki, spływy kajakowe, wyprawy górskie. Wśród członków grupy znajdują się spadochroniarze, paralotniarze, płetwonurkowie, instruktorzy strzelectwa oraz osoby uprawiające sztuki walki.
 

DZIAŁANIA W KRAJU
 

Corocznie 13 grudnia, w rocznicę wejścia do akcji bojowej na froncie włoskim 1SKC, w Swarzędzkim Ośrodku Kultury organizujemy uroczystą Akademię oraz wystawę pamiątek z okazji Święta Commandosów. W setną rocznicę urodzin
ppłk. Władysława Smrokowskiego spotkaliśmy się na uroczystym Capstrzyku przy jego symbolicznej mogile w Krakowie.

Ważnym elementem naszej działalności są produkcje filmowe. Powstał film „Monte Cassino 1944” przedstawiający żołnierskie historie, „Bolonia 21-F-2” opowiadający o kapelanie Commandosów Księdzu Gerardzie Waculiku oraz kilka etiud filmowych pokazujących walki commandsów. Ponadto organizujemy prelekcje w szkołach oraz bierzemy udział w zlotach grup rekonstrukcji historycznych oraz inscenizacjach bitew.
 

DZIAŁANIA POZA GRANICAMI
 

Tradycją grupy stało się już odwiedzanie miejsc związanych z Kompanią Commando oraz Baonem Komandosów. Pierwsze kroki stawialiśmy nieśmiało podczas prywatnych wyjazdów zagranicznych, kiedy to poszczególni członkowie Klubu odwiedzili m.in. Cupar, Achnacarry i Monte Cassino. Prawdziwym przełomem okazał się rok 2008, w którym to reprezentacja w historycznych mundurach uczestniczyła w Commando March w Szkocji (byliśmy tam w latach 2008, -09, - 10, -11) wraz z rekonstruktorami z całej Europy. Przy okazji pobytów w Szkocji odwiedzamy cmentarze, na których pochowani są zmarli po wojnie Komandosi, miejsca stacjonowania oddziałów i ośrodki szkolenia m.in. Largo House.

W listopadzie 2008 udaliśmy się do Włoch, by przemierzyć szlak bojowy Polskich Commandosów od miejsca lądowania kompanii w Taranto poprzez Capracottę, Pescopennataro, Sujo, Monte Cassino do Bolonii, podczas której to oddaliśmy hołd poległym commandosom spoczywającym na 4 polskich cmentarzach wojennych we Włoszech. Pokłosiem tej wyprawy był udział w obchodach 65 rocznicy zdobycia Monte Cassino w 2009r. oraz rok później wyzwolenia Bolonii.