SZTANDAR

 

 W latach 1969 i 1971 - odbyły się Zjazdy nowego Koła Komandosów w Edynburgu (Szkocja). W 1971 r. zorganizowano utworzenie Oddziału Koła w Nottingham, którego prezesem został wówczas Władysław Korołyk. Obecnie Prezesem jest Leopold Licht, Prezesem Honorowym Stefan Zalewski, a Prezesem Koła w Polsce Andrzej Groele.

 W 1972 r. - ze składek komandosów i sympatyków ufundowano Sztandar Komandosów, dla uczczenia 30-lecia pierwszych walk we Włoszech z Niemcami.

Podczas Zjazdu w dniu 30 września 1973 r. zorganizowanego przez Oddział w Nottingam - Sztandar Komandosów został poświęcony przez Ks. Prałata K. Krzyżanowskiego (więźnia Oświęcimia) a w dniu 24 listopada tegoż roku - Sztandar został oddany na przechowanie do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Londynie.

 

Opis sztandaru:

Płachta sztandarowa - przepisowa dla oddziałów W.P. obszyta złotą frędzlą.

Wstęgi biało-czerwone z napisami: Samodzielna Kompania i 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, związane u góry kokardą spiętą srebrnym ryngrafem z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Głowica-Orzeł , odlew posrebrzany. Na podstawie głowicy tabliczka z napisem "Commando". Wewnątrz podstawy (puszki) koperty zalakowane z ziemią z pól bitewnych Monte Casino i Bolonia.

Drzewce z 128 Gwoździami Pamiątkowymi. Poniżej Głowicy dwie obrączki z napisem:
(1) Ziemia w skrzynce z pól bitewnych Monte Cassino - Bolonia.
(2) Boiano (Italia) 9.4.1944 - "STWIERDZAM, ŻE POLSCY KOMANDOSI DOBRZE ZASŁUŻYLI SIĘ OJCZYŹNIE" - Naczelny Wódz Gen. K. Sosknowski.

Drzewce z okuciem ofiarował bezinteresownie kpt. Stanisław Affeltowicz.